Kontakt

Kancelarija:
Golsfortijeva 35
11000 Beograd

Sedište DIBS-a:
Dr. Agostina Neta 66
11070 Novi Beograd

Tel: 011/ 3087-038

Office@towersnet.rs

dibs@towersnet.rs

Skupstina@dibs.rs