Međunarodno naučno stručni skup – Konferencija Informaciona bezbednost 2013

Saopštenje za javnost

Društvo za informacionu bezbednost Srbije, Privredna komora Srbije i kompanija Towers Net pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnje i unutrašnje trgovine i telekomunikacija  R. Srbije privode kraju  organizovanje   naučnog skupa – Konferenciju Informaciona bezbednost 2013.

Veliki broj ministarstava, agencija, banaka, kompanija, univerziteta, udruženja i profesionalaca iz domena IKT prijavilo je učešće na konferenciji.

Centralne teme skupa su :

  1. Stanje informacione bezbednosti u svetu i Srbiji
  2. Strategija  informacione bezbednosti u Srbiji -potrebe,mogućnosti, predlog plana izrade
  3. Aktuelne pretnje i opasnosti u domenu IB - Kiber kriminal, Kiber terorizam, Kiber špijunaža, Kiber ratovanje
  4. Informaciona bezbednost - Zakonska regulativa , edukacija, sistemska rešenja odbrane, svet i mi 

Današnji filozofski stav deli svemir na tri osnovna elementa: materiju, energiju i informaciju.

Spoznaja postojanja prva dva elementa je u stvari informacija. Informacija je prema tome životno važan resurs.Nacinalne bezbednosti najvećih sila današnjice počivaju na četiri kamena temeljca, tj na ekonomskoj, vojnoj, diplomatskoj i informacionoj bezbednosti.

U prve tri sadržana je četvrta. Nema ekonomske,vojne niti diplomatske bezbednosti bez informacione.

Informaciona bezbednost Srbije je nacionalni resurs od najvećeg značaja, to je nacionalno blago 21 veka.Da bismo mogli da se brinemo o njemu, da ga čuvamo i sačuvamo bitno je spoznati ga u potpunosti, znati šta su to pretnje i naći načine i snage da se iste spreče i otklone.

Konferencija Informaciona bezbednost 2013 ima  za cilj da pokuša da spreči nepotrebno rasipanje energije i gubljenje materije zbog nebrige i neznanja o trećem elementu današnjice.

 

U Programskom delu konferencije biće prikazano 24 izvanredna rada iz domena rada i tematike Konferencije. Radovi analiziraju  stanje informacione bezbednosti u svetu , regionu i Srbiji, objašnjavaju principe i načine detekcije i odbrane od savremenih načina ugrožavanja informacione bezbednsoti, daju primere nekih od najsavremenijih tehnologija i rešenja iz domena informacionih tehnologija i telekomunikacija primenjenih i spremnih za uspešnu implementaciju u uslovima velike kiber ugroženosti. Poseban deo Programskog dela konferencije baviće se društvenim aspektom domena informacione bezbednosti, pre svega kroz pokušaj da se ukaže na potrebu definisanja nacionalne strategije informacione bezbednosti kao i hitnost u donošenju Zakona o informacionoj bezbednosti.

U radu konferencije aktivno učestvovuju predstavnici Ministarstva za kulturu,  Ministarstva odbrane, MUP-a, Ministarstva pravde, Ministarstva prirodnih resursa i rudarstva, Ministarstva Inostranih poslova, Kancelarije Saveta  za nacionalnu bezbednost i zaštitu podataka, Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja, Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. U radu  Konferencije učestvuju  svi „značajniji“ univerziteti (fakulteti) iz Srbije kao što su ETF Beograd, Tehnički fakultet Novi Sad, Elektronski fakultet Niš, FON i druge. Rad konferencije podržale mnoge   vodeće  kompanija  iz zemlje i sveta kao što su EPS, Telekom, Telenor, Nis, Delhaize, Energoprojekt, Saga, G4S,  Solution, Europro i drugi. U radu Konferencije je učestvuje i veliki broj profesionalaca iz IKT sektora najvećih banaka i preduzeća iz Srbije i regiona. 

Stanje informacione bezbednosti u svetu i Srbiji pokazuje da se hitno mora usvojiti Nacionalna strategija informacione bezbednosti i Zakon o informacionoj bezbednosti Republike Srbije. Mora se oformiti nacionalno telo  za neprekidno praćenje i hitne intervencije u domenu nacionalne Informacione bezbednosti

Kiber rat je odavno počeo i mi smo od početka u njemu. Vreme je da formiramo našu Kiber Vojsku i Kiber ratni plan ako mislimo da se branimo i odbranimo.

Ako želimo Kiber Mir moraćemo prvo da dobijemo Kiber rat.

 

U ime Programskog i Organizacionog odbora Konferencije

Predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije

Mr Zoran Živković,dipl.inž.