Program

PROGRAM SKUPA

INFORMACIONA BEZBEDNOST 2013.

09.00

Registracija učesnika, kafa dobrodošlice


10.00

Otvaranje Skupa i pozdravni govor predstavnika Vlade Republike Srbije i DIBS – a

  PRVA SESIJA : STANJE, STRATEGIJA, REGULATIVA

10.15

Mr Zoran Živković, dipl. inž. –Stanje informacione bezbednosti u Srbiji i svetu - Globalni aspekt; DIBS


10.30

Prof. dr Slobodan Petrović, Mr Zoran Živković – Kiber-moć u kontekstu Nacionalne bezbednosti, DIBS


10.45

Mr Zoran Živković – Nacrt Strategije IB – potreba, osnovni ciljevi; DIBS


11.00

Prof. dr Rodić Boško, Ivana Grujić, dipl. Inž.– Startegija informacione bezbednosti- kadrovski aspekt; DIBS


11.15

Prof. dr Milenko Ostojić, dipl. inž. – Neutralnost telekomunikacionih mreza, aspekti, izazovi i regulativa, DIBS


11.30

Dr Ivan Vulić, dipl. inž. – Stanje informacione bezbednosti u Srbiji i svetu sa aspekta savremenih pretnji, MO R Srbije


11.45

Dr Todor Petković, Mirko Petković – Informacioni rat i rat za informacije, DIBS


12.00

Konstantin Sinkovski, dipl.inž. – Menadžment u sferi Informacione bezbednosti


12.15

KAFE PAUZA, POSLUŽENJE


  DRUGA SESIJA : REŠENJA, PRIMENA, PRAKSA, STANDARDIZACIJA

12.30

Dr Dragan Djurdjević, dipl. ek. – Primena informacione tehnologije u suzbijanju pranja novca , BIA


12.45

Miloš Bogdanović, dipl.inž, Prof. dr Zoran Perić, Dr Aleksandar Stanimirović; Dr Leonid Stoimenov, - Jedan pristup obezbeđivanja sigurnosti kod interoperabilnih sistema, Elektronski Fakultet Niš

13.00

Dr Momir Ostojić, dr Srđan Blagojević – Presretanje govorne komunikacije na Internetu

13.15

Milica Tepšić , Mladen Radivojević, Dijana Tepšić – Značaj informacione bezbednosti za Javnu Upravu Republike Srpske Ministarstvo Uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

13.30

Mr Dragan Marković, dipl. inž. – Standard ISO 22301:2012 – odgovor na prekid poslovnih procesa, HDL DH

13.45

Dr Živko Bojović, dipl. inž, Nemanja Ninkovic, dipl. inž. – Pristup u obezbeđivanju infrastrukture MPLS okosnice i odbrana od napada, Telekom Srbija

14.00

Doc. dr Dalibor Dobrilović, Dr Borislav Odadžić – Uporedni pokazatelji bezbednosti bežičnih IEEE 802.11 mreža u delovima Srbije sa regionom i svetom, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin

14.15 Jovan Šikanja – Definisanje odnosa sigurnosti i privatnosti na Internetu, Limundo

14.30

KAFE PAUZA

14.45 Mr Brankica Todorović – Informaciona bezbednost kao činilac privrednog razvoja, Ekonomska škola, Užice
15.00 Mr Saša Paunović – Biometrijski sistemi za utvrđivanje identiteta u informacionim tehnologijama, MUP

15.15

Mr Vladimir Radunović – Pacifizam u kiber prostoru: Zašto je za Kiber bezbednost važnija saradnja među sektorima i akterima nego njegova militarizacija, DiploFoundation, Ženeva / Univerzitet Singidunum

15.30

Ana Andjelić, Svetislav Božić, Hana Nikolić, Zoran Maljković – Bezbedan bežični prenos podataka, Novatel

15.45

Aleksandar Čule – Realne pretnje virtuelne stvarnosti – zaštita podataka , Elpida

16.00

Viktor Kanižai – Bezbednost IS banke, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

16.15

Branislav Živanov, dipl.inž. - Tranzicija bezbednosti informacija: Od sopstvenog ka uslužnom konceptu, DIBS

16.30

Diskusija

17.00

Završna reč, zatvaranje Konferencije